CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CHI CỤC THUẾ H. PHÚC THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Phúc Thọ, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NÔP LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2017

BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

 

Thực hiện nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày ngày 04/10/2016 quy định về Lệ phí Môn bài, Chi cục thuế huyện Phúc Thọ thông báo quy định về Lệ phí Môn bài năm 2017 đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Phúc Thọ như sau:

I. Bậc/mức nộp lệ phí môn bài năm 2017:

BẬC

LỆ PHÍ MÔN BÀI

VỐN ĐĂNG KÝ

MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI CẢ NĂM

Tiểu mục

1

2

3

4

– Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

2862

– Bậc 2

Từ 10 tỷ trở xuống

2.000.000

2863

– Bậc 3

Chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000

2864

(Ghi chú: Từ năm 1/1/2017 thay đổi tên gọi  thuế môn bài sang Lệ phí môn bài)

– Người nộp thuế đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01/01/2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho năm 2017 nếu không có thay đổi các yếu tố làm thay đổi mức thu lệ phí môn bài phải nộp.

– Đối với Người nộp thuế vừa có trụ sở chính vừa có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì lệ phí môn bài phải nộp như sau:

+ Lệ phí môn bài tại trụ sở chính nộp theo bậc lệ phí môn bài và mức vốn đăng ký kinh doanh

+ Lệ phí môn bài tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nộp theo bậc 3.

II. Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2017

– Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2017. Sau thời hạn trên người nộp thuế sẽ bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

– Đề nghị người nộp thuế nộp đúng TIỂU MỤC Lệ phí môn bài. Nếu nộp sai tiểu mục thì cơ quan thuế sẽ ghi nhận người nộp thuế chưa nộp lệ phí môn bài năm 2017. Người nộp thuế sẽ phải tự điều chỉnh mục lục ngân sách và bị tính tiền chậm nộp trong thời gian nộp sai tiểu mục lệ phí môn bài.

III. Hình thức nộp thuế

Nộp thuế điện tử: Nộp từ tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. Đối với các doanh nghiệp không có số dư trong tài khoản để thực hiện giao dịch, đề nghị doanh nghiệp nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng sau đó nộp thuế bằng phương thức điện tử.

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 0433 640 128 hoặc cán bộ kiểm tra quản lý trực tiếp.

Chi cục thuế huyện Phúc Thọ thông báo để doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Người nộp lệ phí môn bài
Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
  • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Nơi nhận:

– Các DN, tổ chức KT

– Lưu KTra

CHI CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Khả Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.