Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS và C1-03/NS) thay thế cho mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính.

► Tải mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước C1-02/NS: » Tải xuống «

Trình tự thực hiện:

+   Trường hợp Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt:

 • Người nộp thuế đến nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước xác nhận trên chứng từ nộp thuế về số thuế đã thu.
 • Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại Cơ quan thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân được Cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế: các tổ chức, cá nhân khi nhận tiền thuế cấp cho Người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

+   Trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản:

 • Nguời nộp thuế đến Kho bạc, Ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của Người nộp thuế vào tài khoản của Kho bạc nhà nước.
 • Kho bạc, Ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của Người nộp thuế để thu ngân sách nhà nước xác nhận trên chứng từ nộp tiền thuế của Người nộp thuế. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải phản ánh đầy đủ các nội dung của chứng từ nộp tiền thuế trên chứng từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu Ngân sách Nhà nước.

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước C1-02/NS

Cách thức thực hiện: Giấy nộp tiền vào NSNN được phát hành theo các hình thức: Đối tượng nộp NSNN tự in; KBNN in và cấp cho Người nộp thuế khi đến nộp tiền tại KBNN; Ngân hàng, Cơ quan được uỷ nhiệm thu in và cấp cho người nộp tiền. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.

+   Trường hợp thu bằng chuyển khoản qua KBNN:

 •  Trường hợp KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 3 liên giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS kèm theo) gửi KBNN nơi mở tài khoản, khi nhận được 3 liên giấy nộp tiền, KBNN thực hiện trích tài khoản tiền gửi của Người nộp thuế để thu NSNN và gửi  liên 2 cho Người nộp thuế;
 • Trường hợp KBNN đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế (mẫu 01/BKNT kèm theo) chuyển cho KBNN nơi mở tài khoản. Căn cứ bảng kê nộp thuế, KBNN thực hiện trích tài khoản tiền gửi của Người nộp thuế để thu NSNN; đồng thời, in 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN và gửi Liên 2 cho Người nộp thuế;

+   Trường hợp thu bằng chuyển khoản qua ngân hàng:

 • Trường hợp ngân hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Khi nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản tại ngân hàng, Người nộp thuế lập 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN gửi ngân hàng nơi mở tài khoản. Khi nhận được 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản, ngân hàng có trách nhiệm làm thủ tục trích tài khoản tiền gửi của Người nộp thuế để nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là vào đầu của ngày làm việc hôm sau và gửi liên 2 giấy nộp tiền cho Người nộp thuế.
 • Trường hợp ngân hàng đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế gửi ngân hàng nơi mở tài khoản; ngân hàng nhập dữ liệu vào chương trình máy tính, làm thủ tục trích tài khoản của Người nộp thuế; đồng thời, in 2 liên giấy nộp tiền và trả 1 liên cho Người nộp thuế

+   Thu qua máy rút tiền tự động (ATM): Hình thức thu này được áp dụng khi ngân hàng đã xây dựng được chương trình phần mềm thu thuế qua ATM; Người nộp thuế đến nơi đặt ATM của ngân hàng, nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào chương trình của ATM để chuyển tiền vào tài khoản của KBNN và nhận bảng kê nộp thuế in từ ATM;

+   Thu bằng tiền mặt qua KBNN:

 • Trường hợp KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 3 liên giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS kèm theo), KBNN làm thủ tục thu tiền, hạch toán thu NSNN và  gửi liên 2 cho Người nộp thuế;
 • Trường hợp KBNN đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế gửi KBNN; căn cứ bảng kê của Người nộp thuế, KBNN nhập thông tin vào chương trình máy tính, in 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN và làm thủ tục thu tiền, hạch toán thu NSNN gửi Liên 2 cho Người nộp thuế;

+   Thu tiền mặt qua ngân hàng:

 • Trường hợp ngân hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 4 liên giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS kèm theo) gửi ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản; căn cứ giấy nộp tiền, ngân hàng làm thủ tục thu tiền và gửi liên 2 cho Người nộp thuế.
 • Trường hợp ngân hàng đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế, gửi đến ngân hàng nơi KBNN uỷ quyền thu; căn cứ bảng kê nộp thuế, ngân hàng thực hiện in 2 liên giấy nộp tiền vào NSNN, 1 liên trả cho Người nộp thuế. KBNN  xử lý theo quy trình nêu tại tiết 4.1.2 điểm 4.1 mục này.

+   Thu bằng tiền mặt qua Cơ quan thu: Các Cơ quan thu khi thu tiền mặt trực tiếp từ người nộp phải sử dụng biên lai, sau đó nộp toàn bộ số tiền đã thu vào KBNN.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)     Thành phần hồ sơ, bao gồm: Chứng từ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước

 • Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008);
 • Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008)
 • Bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo thông tư số 128/TT/BTC ngày 24/12/2008)

b)    Số lượng hồ sơ: 01 chứng từ

– Thời hạn giải quyết: Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế không phải trả kết quả cho Người nộp thuế

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc Nhà nước; Cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế; Tổ chức, cá nhân được Cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế; Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.

– Lệ phí (nếu có): Không.

– Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có):

 • C1/02/NS- Giấy nộp tiền vào NSNN
 • C1/03/NS- Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ
 • 01/BKNT – Bảng kê nộp thuế

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
 • Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ
 • Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;
 • Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 19/05/2009
 • Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính
 • Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.