Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp chi tiết theo từng hoạt động sản xuất kinh doanh (bán hàng và cung cấp dịch vụ; hoạt động tài chính và hoạt động khác).

– Thông qua các chỉ tiêu trong báo cáo các đối tượng sử dụng thông tin kiểm tra, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán chi phí sản xuất, giá vốn, doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, tình hình chi phí, thu nhập hoạt động khác cũng như kết quả tương ứng của từng hoạt động.

– Thông qua số liệu kết quả hoạt động kinh doanh mà đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp, từ đó có biện pháp khai thác tiềm năng của doanh nghiệp cũng như hạn chế khắc phục những tồn tại trong tương lai.

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quyết định 48

 

 

Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Trình bày nội dung cơ bản về chi phí, doanh thu và kết quả từng loại giao dịch và sự kiện:

  • Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Hoạt động tài chính (Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia,…)
  • Chi phí, thu nhập khác

 

Các chỉ tiêu được báo cáo chi tiết theo 5 cột: Chỉ tiêu, Mã số, Thuyết minh, Năm nay, Năm trước. Để xem chi tiết các bạn có thể tải file Excel mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.