Kế toán tài sản cố định là những tư liệu lao động mà đơn vị dùng làm công cụ để hoạt động kinh doanh và phải có tiêu chuẩn về giá trị, thời gian sử dụng theo chế độ quản lý TSCĐ hiện hành của Nhà nước.

 

Theo quy định của nước ta hiện nay (từ ngày 01/01/1997) các tài sản có giá trị đơn vị từ 5 triệu đồng và thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên đủ điều kiện là TSCĐ. Nếu tài sản nào không đủ 2 điều kiện trên thì gọi là công cụ lao động.

Trong sổ sách kế toán TSCĐ luôn luôn được tính theo nguyên giá (giá ban đầu). Trong quá trình sử dụng TSCĐ hao mòn, tạo ra gái trị hao mòn. Giá trị còn lại của TSCĐ bằng nguyên giá TSCĐ trừ đi giá trị hao mòn. Như vậy một TSCĐ tại đơn vị đang sử dụng có 3 giá trị:

 • Nguyên giá
 • Giá trị hao mòn
 • Giá trị còn lại

Kế toán doanh nghiệp

 

Phân loại kế toán tài sản cố định

* Theo phương pháp quản lý:

– TSCĐ trong bảng cân đối kế toán: là những tài sản thuộc quyền sở hữu của NH, giá trị của nó được theo dõi trong bản cân đối kế toán tại Ngân hàng.

TSCĐ trong Bảng cân đối kế toán được hình thành từ các nguồn sau:

 • Xây dựng, mua sắm bằng bất cứ nguồn vốn nào.
 • TSCĐ do được tặng, biếu (cho không).
 • TSCĐ được đơn vị khác bàn giao…

– TSCĐ ngoài bảng cân đối kế toán: là những TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu của NH, bao gồm:

 • TSCĐ tạm giữ
 • TSCĐ thuê ngoài: thuê tài chính và thuê hợp đồng

 * Phân loại theo hình thức tồn tại của TSCĐ:

– TSCĐ hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị là tài sản có kết cấu độc lập hay là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định), có đủ tiêu chuẩn TSCĐ theo quy định hiện hành.

TSCĐ hữu hình bao gồm:

 • Nhà cửa, vật kiến trúc (sân bãi, hàng rào…)
 • Máy móc, thiết bị
 • Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
 • Thiết bị dụng cụ quản lý
 • TSCĐ hữu hình khác,

– TSCĐ vô hình: là những TSCĐ không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư có liên quan trực tiếp đến hoạt động của TCTD.

TSCĐ bao gồm:

 • Quyền sử dụng đất
 • Chi phí nghiên cứu phát triển
 • Chi phí nhận chuyển giao công nghệ
 • TSCĐ vô hình khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.