Công văn số 812/TCT-TNCN của Tổng cục thuế ngày 13 tháng 03 năm 2014 hướng dẫn thuế TNCN, thuế nhà thầu.

Theo Công văn số 812/TCT-TNCN hướng dẫn:

  • Công ty mua bảo hiểm tai nạn và vận chuyển y tế cấp cứu cho từng cá nhân người lao động, đây là khoản lợi ích được hưởng của người lao động do vậy khoản lợi ích này phải tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập cá nhân.
  • Công ty ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài trong hợp đồng quy định rõ giá dịch vụ không bao gồm chi phí mua bảo hiểm tai nạn, vận chuyển cấp cứu, chi phí đi lại ăn ở, visa nhập cảnh, thuế thu nhập cá nhân thì doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN cho nhà thầu là toàn bộ giá trị hợp đồng bao gồm cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay như: chi phí mua bảo hiểm tai nạn, vận chuyển cấp cứu, chi phí đi lại ăn ở, visa nhập cảnh, thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân người nước ngoài.

 

Chi tiết công văn 812/TCT-TNCN:

Trả lời công văn số 933/PVD Offshore ngày 27/11/2013 của Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật dầu khí PVD về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập cá nhân:

Theo hướng dẫn tại khoản đ2, điểm 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

đ.2) Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm”.

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.9) Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo thông lệ quốc tế của một số ngành như dầu khí, khai khoáng.

Căn cứ xác định là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia nơi người nước ngoài cư trú và ngược lại”

Theo hướng dẫn nêu trên thì:

– Trường hợp Công ty mua bảo hiểm tai nạn và vận chuyển y tế cấp cứu theo yêu cầu làm việc trên giàn khoan cho từng cá nhân người lao động đây là khoản lợi ích được hưởng của người lao động do vậy khoản lợi ích này phải tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập cá nhân;

– Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê nhân lực nhà thầu nước ngoài làm việc cho Công ty tại Việt Nam bao gồm khoản chi phí vé máy bay từ nước ngoài đến Việt Nam và ngược lại phục vụ cho mỗi lần đổi ca, chi phí lưu trú trong thời gian chờ chuyến bay đưa ra giàn khoan cho nhân sự sang Việt Nam để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo thông lệ quốc tế của ngành dầu khí thì khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

2. Về thuế nhà thầu:

Theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 1, Điều 12; điểm a, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam thì:

“Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có)”.

“Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có)”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp Công ty ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài trong hợp đồng quy định rõ giá dịch vụ không bao gồm chi phí mua bảo hiểm tai nạn, vận chuyển cấp cứu trên giàn khoan, chi phí đi lại ăn ở, visa nhập cảnh, thuế thu nhập cá nhân thì doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN cho nhà thầu là toàn bộ giá trị hợp đồng bao gồm cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay như: chi phí mua bảo hiểm tai nạn, vận chuyển cấp cứu trên doàn khoan, chi phí đi lại ăn ở, visa nhập cảnh, thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân người nước ngoài.

 

Nguồn: Tổng cục thuế

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.