Ngày 13/03/2014 Tổng cục thuế có ban hành công văn số 795 về sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Nội dung của công văn:

Trả lời công văn số 671/CT-TTHT ngày 21/06/2013 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác, trừ khoản lãi cho vay do doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhận được.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.”

 

Thuế doanh nghiệp

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu…”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với hướng xử lý của Cục Thuế tỉnh Cà Mau nêu tại công văn số 671/CT-TTHT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết và căn cứ tình hình thực tế để xử lý theo đúng quy định.

 

Nguồn: Tổng cục thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.