Bắt đầu từ tháng 3 năm 2015, một số chính sách mới trong các lĩnh vực lao động – tiền lương, bảo hiểm xã hội, chứng khoán, ngân hàng… bắt đầu ban hành và có hiệu lực. Đặc biệt, có những chính sách như sau:

 

1. Mức lương mới đối với chuyên gia tư vấn trong nước

Từ 01/03/2015, sẽ áp dụng mức lương mới đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước.

Trong những trường hợp cần thiết đòi hỏi chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt, khả năng cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế hoặc điều kiện làm việc khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, mức lương chuyên gia có thể cao hơn nhưng không quá 1,5 lần mức trên.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH và thay thế Thông tư 18/2010/TT-BLĐTBXH.

 

2. Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Bắt đầu từ ngày 01/03/2015, thay đổi mã vùng điện thoại cố định của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, như Hà Nội đổi từ 4 thành 24; Hồ Chí Minh đổi từ 8 thành 28, Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236…

Số thuê bao điện thoại cố định sẽ có độ dài từ 7 – 8  chữ số (trước đây cho phép từ 6 – 9  chữ số).

Đối với mạng viễn thông di động đã có quy định cụ thể về mã mạng (có độ dài 2 chữ số); số thuê bao có độ dài từ 7 – 8 chữ số (trước đây là 7 – 9 chữ số).

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về mã mạng điện thoại internet là 65, số thuê bao có độ dài 8 chữ số.

Tạp chí thuế

 

3. Quy định mới về cải tạo xe cơ giới đường bộ

Kể từ ngày 10/03/2015, việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải tuân thủ theo một số nội dung mới như sau:

– Không cải tạo tăng kích thước khoang chở hành lý của xe chở người.

– Không cải tạo hệ thống lái của xe cơ giới, trừ trường hợp đối với xe cơ giới tay lái nghịch nhập khẩu.

– Xe cơ giới sau cải tạo là xe tự đổ, xe xi téc, xe tải phải có thông số kỹ thuật phù hợp quy định tại Thông tư  42/2014/TT-BGTVT .

– Không cải tạo lắp đặt giường nằm loại hai tầng lên xe chở người.

– Trường hợp cải tạo để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng mà nội dung cải tạo không phù hợp với quy định tại Điều 4 Thông tư 85 thì vẫn được thực hiện.

 

4. Thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

Nghị định này có hiệu lực từ 01/03/2015.Theo đó, chủ tàu phải bố trí cho thuyền viên hồi hương và thanh toán các khoản chi phí trong các trường hợp:

– Tàu bị chìm đắm;

– Hợp đồng lao động thuyền viên hết hạn;

– Thuyền viên bị ốm đau, tai nạn lao động hàng hải cần phải hồi hương;

– Bán tàu hoặc thay đổi đăng ký tàu;

– Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

– Tàu hoạt động tại khu vực chiến tranh mà thuyền viên không đồng ý tiếp tục làm việc trên tàu;

 

5. Trả lương chậm từ 15 ngày trở lên phải trả thêm tiền

Nghị định 05/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/03/2015, cụ thể như sau:

– Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng.

– Người sử dụng lao động trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do NHNN công bố tại thời điểm trả lương.

Ngoài ra, Nghị định này cũng hướng dẫn thanh toán tiền phép năm như sau:

Tiền lương làm căn cứ tính tiền phép năm sẽ là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước thời điểm tính.

Đối với NLĐ làm việc dưới 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ tính sẽ là tiền lương bình quân của toàn bộ thời gian làm việc.

Tiền lương của 1 ngày phép năm chưa nghỉ được thanh toán sẽ bằng tiền lương bình quân nêu trên chia cho số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề thời điểm tính.

Đối với trường hợp khấu trừ lương của NLĐ để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng thiết bị, dụng cụ thì tiền lương làm căn cứ tính khấu trừ sẽ là tiền lương thực tế NLĐ nhận được hàng tháng (sau khi đã trừ BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN).

 

6. Điều chỉnh mức tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH

Nội dung này được quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH và có hiệu lực từ ngày 09/03/2015. Cụ thể như sau:

– Người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu, BHXH 01 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 01 lần từ 01/01 – 31/12/2015, mức điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH như sau:

bảng 1

– Người lao động tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu, BHXH 01 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 01 lần, từ 01/01 – 31/12/2015, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau:

bảng 2

 

7. Nghị định 09/2015/NĐ-CP về tăng 8% lương hưu chính thức có hiệu lực

Nghị định 09/2015/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 10/3/2015.

Từ 01/01/2015, tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau:

– Quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định pháp luật; đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, 613/QĐ-TTg năm 2010, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định  92/2009/NĐ-CP, 121/2003/NĐ-CP, 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn theo Quyết định 130/CP năm 1975, Quyết định 111-HĐBT năm 1981.

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân (CAND) và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

– Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, 38/2010/QĐ-TTg.

– CAND đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg .

 

8. Thay đổi biểu mẫu đăng ký hành nghề Luật sư

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 02/2015/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 05/3/2015. Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. Theo đó:

Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài, người đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư… khi thực hiện đăng ký hành nghề, thành lập tổ chức hành nghề sẽ áp dụng các biểu mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư này.

Số lượng mẫu giấy tờ đã giảm xuống còn 22 mẫu thay vì 29 mẫu như Thông tư 17/2011/TT-BTP.

 

9. Không được phép phát hành hơn 1 Ví điện tử cho 1 tài khoản

Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán có hiệu lực từ 01/03/2015.

Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép:

– Phát hành hơn 01 Ví điện tử cho 01 tài khoản thanh toán của khách hàng tại 01 ngân hàng.

– Cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định các nội dung về quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật, đảm bảo khả năng thanh toán đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

 

10. Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán

Từ 01/03/2015, các công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ đăng ký giao dịch chứng khoán (GDCK) theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2015/TT-BTC.

Theo đó, công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ nộp hồ sơ đăng ký GDCK tại Sở GDCK Hà Nội gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội (theo mẫu tại Phụ lục I);

– Thông tin tóm tắt (theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

Theo: Thuvienphapluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.