Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, tiền thuế được cấu thành vào giá bán hàng hóa, dịch vụ. Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt là có thuế suất rất cao nhằm điều tiết thu nhập đối với tầng lớp người có thu nhập cao.

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB * Thuế suất thuế TTĐB

► Xem thêm: khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt

Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ được xác định cụ thể như sau:

Giá tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở sản xuất chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB, được xác định cụ thể như sau:

Giá tính thuế TTĐB = Giá bán chưa có thuế GTGT / 1 +thuế suất thuế TTĐB

Giá bán chưa có thuế GTGT được xác định theo quy định của Luật thuế GTGT.

 

Tạp chí thuế kế toán

 

Bài tập  về cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt:

Cơ sở sản xuất X sản xuất sản phẩm A (A là hàng hóa chịu thuế TTĐB), giá bán 1 sản phẩm A chưa thuế GTGT là 130.000 đồng/sản phẩm, thuế suất thuế TTĐB là 30% thì:

Giá tính thuế TTĐB = 130.000 / (1+ 30%) = 100.000 đồng

Thuế TTĐB phải nộp = 100.000 * 30% = 30.000 (đồng)

► Xem thêm: Thuế xuất nhập khẩu

Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB bán hàng qua các chi nhánh, cửa hàng, cơ sở phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá do các chi nhánh, cửa hàng, cơ sở phụ thuộc bán ra chưa có thuế GTGT. Cơ sở sản xuất bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định, hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa có thuế GTGT do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng.

Đối với bia hộp (bia lon), cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau:

Giá tính thuế TTĐB = (Giá bán chưa có thuế GTGT – Giá trị vỏ hộp) / (1 + thuế suất thuế TTĐB)

Cụ thể:

Trong đó: Giá trị vỏ hộp được ấn định theo mức 3.800đ/1 lít bia hộp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.