Tổng cục thuế ngày càng thắt chặt việc kiểm soát hóa đơn điều này không chỉ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp đang hoạt động và nó còn ảnh hưởng tới các doanh nghiệp mới thành lập khi công văn 7527/BTC-TCT(tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế) được soạn thảo.  

► Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty

Hiện nay có 2 loại hình hóa đơn đang được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi đó là hóa đơn đặt in và hóa đơn tự tin. Chúng tôi xin giới thiệu về quy trình tạo hai loại hóa đơn này

Đối với hóa đơn đặt in:

 Bước 1: Doanh nghiệp soạn thảo công văn gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị được đặt in hóa đơn. Quý công ty có thể tham khảo file đinh kèm. 

 Bước 2: Thiết kế mẫu hóa đơn. 

 Bước 3: Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế doanh nghiệp tiến hành chọn nhà in ( theo niêm yết trên trang của thuế) và ký hợp đồng 

 Bước 4: Kiểm tra hóa đơn, làm biển bản hủy bản kẽm và thanh lý hợp đồng in. 

 Bước 5: Ký và gửi thông báo phát hành hóa đơn tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 5 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng( hồ sơ bao gồm thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu trên HTKK và 2 bản hóa đơn mẫu). 

 Bước 6: Niêm yết thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tại trụ sở kinh doanh. 

 Đối với việc tạo hóa đơn tự in bao gồm các bước sau: 

 Bước 1: Ra quyết định áp dụng hóa đơn tự in đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp. ( file đính kèm) 

 Bước 2: Thiết kế mẫu hóa đơn. 

 Bước 3: Chọn nhà cung cấp được quy định của cơ quan thuế, ký hợp đồng và cài đặt phần mềm in hóa đơn 

 Bước 4: Ký và gửi thông báo phát hành hóa đơn tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 5 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng( hồ sơ bao gồm thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu trên HTKK và 2 bản hóa đơn mẫu). 

 Bước 5: Niêm yết thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tại trụ sở kinh doanh. 

 

Các bạn có thể tham khảo mẫu CV đặt in hóa đơn:

 

Công ty…………Số: …./CV/….-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

V/v: Đăng ký đặt in hóa đơn

Kính gửi CHI CỤC THUẾ QUẬN ……………

Đơn vị Chúng Tôi: CÔNG TY ……………….

Địa chỉ: ……………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………..

do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố …………………………..cấp lần đầu ngày ……………………….

Địa chỉ hoạt động: …………………………………………………………………………

Ngành nghề kinh doanh: ……………………..

Điện thoại liên lạc: ……………………………..

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………….

Thực hiện theo tinh thần công văn 7527/NTC – TCT NGÀY 12/06/2013 của Bộ Tài Chính về việc tăng công tác thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về Thuế

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này kính gửi đến Chi cục thuế Quận ……………. Thành Phố …………… đề nghị được xem xét, xác nhận và đồng ý cho đơn vị chúng tôi được đặt in hoá đơn để sử dụng trong mua bán và lưu thông hàng hoá

Công ty chúng tôi cam kết đã đọc và hiểu kỹ các quy định về Luật Thuế, Luật Quản Lý ấn chỉ, hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ theo Nghị Định 51/2012/NĐ – CP ngày 14/05/2010 của chính phủ, Thông Tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định đã ban hành, nếu có vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý Chi Cục xem xét, giải quyết

…………, Ngày … Tháng … năm 2013

GIÁM ĐỐC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.