Đầu tháng 12/N, công ty L có tình hình như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 300.000

– Lợi nhuận đã phân phối: 500.000 trong đó: Trích quỹ đầu tư phát triển: 200.000; quỹ dự phòng tài chính: 100.000; quỹ khen thưởng: 80.000; quỹ phúc lợi: 70.000; quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 50.000.

– Quỹ đầu tư phát triển hiện còn: 200.000

– Quỹ khen thưởng hiện còn: 30.000

– Quỹ dự phòng tài chính hiện còn: 60.000

– Quỹ thưởng ban quản lý điều hành hiện còn: 20.000

Trong tháng 12/N, công ty có tình hình như  sau:

  • Sử dụng quỹ phúc lợi mua thiết bị phục vụ cho hoạt động thể thao, giá mua chưa có thuế GTGT: 20.000, thuế GTGT 2.000, công ty đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản.
  • Trích quỹ khen thưởng để thưởng cho CNV của công ty: 20.000 (Đã trả bằng tiền mặt)
  • Chi quỹ thưởng ban quản lý điều hành để thưởng cho thành viên hội đồng quản trị và ban giám đốc của công ty: 10.000 (Đã trả bằng chuyển khoản)
  • Mua và đưa vào sử dụng một thiết bị sản xuất, giá mua chưa có thuế GTGT: 150.000, thuế suất 10%, công ty chưa trả tiền cho người bán. Nguồn mua sắm: quỹ đầu tư phát triển.
  • Do vi phạm hợp đồng kinh tế công ty phải bồi thường thiệt hại cho đơn vị bạn theo quyết định cảu tòa án 20.000; Công ty đã trả bằng chuyển khoản. Hội đồng quản trị quyết định dung quỹ dự phòng tài chính để bù đắp khoản thiệt hại này.
  • Kết chuyển lợi nhuận kế toán tháng 12/N: 200.000
  • Tạm trích lợi nhuận năm N để trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 10.000.

 

Yêu Cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Xác định lợi nhuận sau thuế của cả năm N.

Giải:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

1a)

Nợ TK 211: 20.000

Nợ TK 1331: 2.000

Có TK 112: 22.000

1b)

Nợ TK 3532: 20.000

Có TK 3533: 20.000

2a)

Nợ TK 353: 20.000

Có TK 334: 20.000

2b)

Nợ TK 334: 20.000

Có TK 111: 20.000

3)

Nợ TK 353: 10.000

Có TK 112: 10.000

 

4a)

Nợ TK 211: 150.000

Nợ TK 133:   15.000

Có TK 331: 165.000

4b)

Nợ TK 414: 150.000

Có TK 411: 150.000

5a)

Nợ TK 811: 20.000

Có TK 112: 20.000

5b)

Nợ TK 415: 20.000

Có TK 411: 20.000

6)

Nợ TK 4212: 200.000

Có TK 4211: 200.000

7)

Nợ TK 415: 10.000

Có TK 421: 10.000

Xác định lợi nhuận sau thuế kế toán chưa phân phối:

Lợi nhuận kế toán chưa phân phối cả năm N = Lợi nhuận kế toán chưa phân phối + lợi nhuận kế toán đã phân phối trong năm N.

LNKTCPP năm N = 300 + 1.000 = 1.300

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.