Nghiệp vụ kế toán

Kinh nghiệm Quyết toán thuế TNCN đối với doanh nghiệp

Kinh nghiệm Quyết toán thuế TNCN đối với doanh nghiệp

1. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gì? Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền được trích nộp từ một phần tiền lương của người thu nhập hoặc từ các nguồn thu khác nộp vào ngân sách nhà nước. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là vấn đề quan trọng mà bất cứ cá nhân hay doanh[Read More…]

Các kỹ năng bắt buộc phải có của một kế toán viên

Các kỹ năng bắt buộc phải có của một kế toán viên

Kế toán là một vị trí khá phổ biến hiện nay. Cũng bởi vai trò quan trọng của kế toán đối với bất kỳ một doanh nghiệp đã quá rõ ràng. Bạn muốn làm kế toán và đang đắn đo không biết rằng mình có khả năng hay có những tố chất để có thể trở thành một kế toán[Read More…]

Những kinh nghiệm quyết toán thuế cho doanh nghiệp

Những kinh nghiệm quyết toán thuế cho doanh nghiệp

Sau bài viết này chủ doanh nghiệp, kế toán sẽ có kinh nghiệm quyết toán thuế để đối mặt với cơ quan thuế khi doanh nghiệp đến kỳ quyết toán thuế cuối năm. 1/ Vấn đề tiền lương: Khi làm bảng lương, chúng ta thường hay chia ra 2 phần: LƯƠNG CƠ BẢN và PHỤ CẤP và nghĩ rằng có[Read More…]

Mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội năm 2016

Các lý do về chậm nộp bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp hiện tại có rất nhiều nguyên nhân, xoay quanh vấn đề đó có thể trong doanh nghiệp do kế toán sơ suất, bỏ sót không nộp BHXH cho nhân viên, do kế toán nghỉ việc – gặp khoảng thời gian chững do chưa tuyển được kế toán[Read More…]

Tải mẫu c70a-hd theo quyết định 919/QĐ-BHXH chế độ thai sản

Tải mẫu c70a-hd theo quyết định 919/QĐ-BHXH chế độ thai sản

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE Đợt…… tháng…. quý….. năm …… Số hiệu tài khoản…………………. Mở tại ………………………….. PHẦN 1: Danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh STT Họ và tên Số sổ BHXH/ Số định danh Điều kiện tính hưởng Số ngày thực[Read More…]

Download phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.5

Download phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.5

Tổng cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.6, ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.3. Việc nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.5 này nhằm đáp ứng các nội dung tại Thông[Read More…]

4 công việc của kế toán phải làm cuối năm 2015 – 03/2016

4 công việc của kế toán phải làm cuối năm 2015 – 03/2016

Cuối năm là thời điểm kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp, cũng sắp phải báo cáo với các cơ quan chức năng. Kế toán viên sẽ khá vất vả nếu doanh nghiệp có số lượng chứng từ giao dịch nhiều và số nghiệp vụ phát sinh trong năm lớn. ► Xem thêm: Lịch nghỉ tết âm năm 2016[Read More…]

Hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp

Hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp

Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được xây dựng nhằm tính thuê thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất nhanh trong năm của doanh nghiệp. Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có các phần sau: – Phần A: kết quả kinh doanh ghi nhận theo[Read More…]

Thuật ngữ, từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán

Thuật ngữ, từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán

Công ty Quản Lý Hà Nội cung cấp cho các bạn thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán, dưới đây là những từ theo bảng cân đối chi tiết. Bao gồm cả hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp. Types of Accounts:——– Các loại tài khoản kế toán Account Type 1: Short-term assets—–Loại tài khoản 1: Tài[Read More…]

Ý nghĩa về kinh tế, pháp lý của bảng cân đối kế toán

Ý nghĩa về kinh tế, pháp lý của bảng cân đối kế toán

Ý nghĩa về kinh tế, pháp lý của Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, dùng để phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định (thời điểm lập báo cáo). Tài sản của một đơn vị đang hoạt động luôn luôn vận[Read More…]